Opvoedingsklimaat

Visie

De kunst van het samenleven in gemeenschap tussen verschillende mensen, moet geleerd worden. Daarom wordt aandacht besteed aan het werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak. Zowel in taken als in werkvormen, in groeps- en klasdoorbrekende activiteiten wordt hieraan gewerkt. Op die manier trachten we kleine pesterijen in te dijken; leren we waardering opbrengen voor anderen en brengen we bij de kinderen een positieve levensvisie bij. Toch zijn we niet blind en kunnen vele factoren deze relatievormen, buiten onze wil, beïnvloeden. In eerste instantie is een positief thuisklimaat, zowel tegenover de school als tegenover de maatschappij een voedingsbodem om een positieve maatschappijkritische houding aan de kinderen bij te brengen.Als schoolgemeenschap willen we de kinderen een luisterend oor aanbieden; willen we hen helpen zich weerbaar op te stellen en willen we hun vragen onbevangen beantwoorden. Het pad naar de volwassenheid willen we graag samen bewandelen. Toch blijft de schoolgemeenschap rekenen op blijvende steun van het gezin, waarin het kind leeft.