Ontplooiing van het kind

Visie

Wij werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen. Dit gebeurt door aangepast onderwijs, door differentiërende en individualiserende werkvormen. We volgen hen goed op en werken aangepaste begeleiding en evaluatie uit. Op die manier wordt er zorg aan de ontwikkeling van elk kind besteed. Hun welbevinden en betrokkenheid is voor heel het schoolteam een prioriteit.
Onze school tracht aan zowel leerzwakke als aan leersterke leerlingen extra aandacht te geven. Het is voor ons belangrijk om mensen te vormen die geven wat ze kunnen en die al hun talenten gebruiken.
Alle kinderen die op één of andere manier kansarm zijn, hebben recht op onze extra aandacht.