Over 't Kabaske

Kabas betekent ook boodschappenmand, een reismandje of ‘rieten hengselmand’. In zuidelijke landen was het vroeger gebruikelijk, om kinderen als ze uit huis gingen, een kabas mee te geven. Daarin zaten dan waardevolle spullen voor hun verdere leven, zoals: voedsel, een boek, foto’s, enz.

De kinderen op onze school krijgen op hun reis naar volwassenheid ook bagage mee in ‘hun Kabas’ . Een deel van die bagage krijgen zij van thuis mee, wij vullen die bagage aan met onder andere kennis, vorming en basisvaardigheden. En daar willen wij ons, samen met de ouders blijvend voor inzetten.

Wij hopen dat de kinderen van nu, ooit nog eens kunnen tonen wat ze allemaal in hun KABASKE hebben gestoken.

Via deze site kan U kennis maken met de verschillende aspecten van onze school.
U kan er ondermeer terecht om informatie in te winnen over de verschillende
organisaties die verbonden zijn aan de school. Verder is er bijvoorbeeld ook
de mogelijkheid om in contact te treden met de verschillende klassen in onze
school of uw vragen aan de directie te versturen.

Wij hopen dat U fijne tijden mag doorbrengen op onze site. We vernemen graag uw
ervaringen via ons emailadres, dat U kan terugvinden op onze contact pagina.