Basis

Visie

De totale en integrale vorming van de kinderen staat voorop. Niet alleen het werken met het ‘hoofd’, maar ook met ‘hart en handen’ komt aan bod. Dit willen we bereiken door het aanbieden van waardevol onderwijs gekoppeld aan waardegerichte vorming.
Waarden zoals: respect en waardering voor iedereen, dienstvaardigheid, aandacht voor eigen identiteit, eerbied, eerlijkheid, gelijkheid, mondigheid, creativiteit, solidariteit, verdraagzaamheid, luisterbereidheid, dankbaarheid, zelfverdediging, waarheid, verantwoordelijkheidszin, vrede, rechtvaardigheid en schoonheid, milieubewustzijn en een kritische kijk op de maatschappij, komen in het dagelijkse schoolleven geregeld aan bod. Toch verliezen we niet uit het oog dat ieder kind recht heeft op zijn eigen stijl en persoonlijkheid.