Van proberen krijg je zin in leren

Aanbod

Binnen ‘t Kabaske hebben we een bijzondere aandacht voor de harmonische ontwikkeling. In onze school willen we werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap zijn daarbij richtinggevend. In de school worden, om die eindtermen te bereiken en de ontwikkelingsdoelen na te streven, de leer- en vormingsplannen van het Vlaamse Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) gevolgd. Wij werken met het leerplan (ZiLL) vanuit het Katholiek onderwijs.

Zelfstandigheid dragen we hoog in het vaandel. Door leerkansen op niveau aan te bieden, kunnen kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste individuen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op om de kinderen zowel cognitief als sociaal-emotioneel vaardig te maken voor de toekomst. Ze worden voorbereid op een steeds veranderende maatschappij.

Ons ‘leren’ blijft ook niet binnen onze schoolmuren, zo trekken we er regelmatig op uit met tal van buitenschoolse activiteiten. Hierbij nemen we echte vraagstukken en echte materialen uit het dagelijks leven als uitgangspunt voor het leren. Het zijn ervaringen die context geven aan de theoretische stof. Zo begrijpen kinderen beter wat ze leren, maar ook hoe ze dat kunnen toepassen en waarom dat belangrijk en zinvol is.

We dagen onze leerlingen uit nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, te experimenteren, te onderzoeken en kritisch te zijn. Zo ontdekken kinderen gaandeweg hoe de wereld om hen heen in elkaar zit en hoe zij zich daarin met vertrouwen kunnen bewegen. Door in te zetten op de talenten van de kinderen, kunnen ze zichzelf en elkaar versterken in hun leren.

Hoe ?

 • Themahoeken
 • Positief geformuleerde rapporten
 • Bouwstenen aanreiken om conflicten aan te pakken
 • Uitstappen, exploratietochten, herfstwandeling…
 • Toneel (show)
 • Bib op school
 • Voorstellingen in bib
 • museumbezoeken
 • Leeshoek
 • Contractwerk
 • Zeeklassen, natuurklassen, boerderijklassen, schoolreis
 • ICT, PPT, programmeren, google drive, klasblog, cyberpesten, mediawijsheid
 • Actualiteit : Karrewiet…
 • Weerbaarheid
 • EHBO
 • Schoolfeest
 • Eetdag
 • Sinterklaasfeest
 • Paaseieren rapen