Thuiskomen

Aanpak

We vertrekken steevast vanuit 2 basisbegrippen: warmte en structuur. Kinderen moeten zich goed en veilig voelen in een omgeving waar duidelijke regels gelden die ervoor zorgen dat alles transparant is. Enkel zo kunnen kinderen tot leren komen en kunnen ze vanuit hun veilige nest de wereld ontdekken.

Er wordt veel aandacht besteed aan het werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak. Zowel in betekenisvolle taken als in werkvormen, in groeps- en klasdoorbrekende activiteiten wordt hieraan gewerkt. De leerkracht ondersteunt de leerlingen door met hen in interactie te gaan. Samenwerken in alle richtingen (kind-kind, kind-leerkracht, leerkracht-leerkracht, leerkracht-ouder) is hierbij essentieel. We hebben elkaar nodig om samen school te maken. Zo blijft de schoolgemeenschap rekenen op de blijvende steun van het gezin, waarin het kind leeft. Op die manier trachten we pesterijen te voorkomen, leren we waardering opbrengen voor anderen en brengen we de kinderen een positieve levensvisie bij.

Hoe ?

 • overlegmomenten
 • groepswerk, partnerwerk, tutorial binnen de klas…
 • Klasoverstijgende activiteiten zoals vriendschapsdag, carnaval, herfstwandeling, koekenbak, knutselen…
 • Observaties
 • Sterke of minder sterke leerlingen extra begeleiden
 • Afspraken en regels herhalen, duidelijke visuele klasafspraken
 • Communicatie met ouders (oudercontacten, mails, nieuwsbrieven…)
 • Klasgesprekken
 • Infoavonden
 • Speelplaatsreglement
 • Maatjes
 • Dagindeling/weekschema
 • Duidelijke looplijnen
 • Contractwerk (Als je klaar bent, weet je wat te doen.)