Uitdaging en zorg op maat

Zorg

Wij werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede basiszorg. Elke kind krijgt bij ons een traject op maat aangeboden. Dit doen we door te differentiëren binnen de klas: iedereen leert dezelfde basisleerstof, maar doet dat op een eigen tempo, met eventuele aangepaste en vooraf besproken maatregelen. Iedere leerling (zwak/sterk) wordt buiten deze leerstof ook dagelijks geprikkeld met extra uitdaging. We volgen hen goed op en werken aangepaste begeleiding en evaluatie uit, rekening houdend met de specifieke context. De klasleerkracht neemt hierbij een centrale en meest belangrijke plaats in.

Zorguren worden gebruikt op schoolniveau om initiatieven, beleidsplannen en projecten te coördineren. De overige zorguren worden ingezet om leerkrachten te versterken in de klas, leerlingen te remediëren en het afnemen en analyseren van testen. Leerkrachten versterken elkaar door hun kennis en kunde te delen met de zorgleerkracht en nemen zo de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eenzelfde leerling of groep. Indien er nood is aan extra expertise maken we gebruik van een uitgebreid netwerk van professionelen, zoals CLB, logopedisten, pedagogische begeleiders en vele anderen. Door op deze multidisciplinaire manier te werken kunnen we de draagkracht van de school aanzienlijk versterken.

We zijn een dynamische en toekomstgerichte school waarin we streven naar verdere uitbouw en verbetering, waarin we openstaan voor vernieuwing en daartoe begeleiding, nascholing en conferenties zien als belangrijke hulpmiddelen.

Welbevinden en betrokkenheid is voor heel het schoolteam een prioriteit.  Gevarieerde organisatievormen en boeiende actuele thema’s in de klas aan bod laten komen resulteert in leergierigheid en succeservaringen.

Hoe ?

  • Driesporenbeleid
  • maatjes
  • contractwerk
  • Uitdagend uitbreidingswerk
  • Werken in kleine groepjes met extra begeleiding van de leerkracht, zorgleerkracht, ondersteuner
  • Overlegmomenten (MDO’s, klassen, graden,  personeelsvergaderingen…)
  • Gedifferentieerd huiswerk
  • Uitgestelde aandacht (driehoeken)
  • Peer-tutoring