Samen op weg

Christelijke identiteit

Als katholieke dialoogschool werken we aan een schooleigen christelijke identiteit, waarin het leven van Jezus Christus en zijn woord, het Evangelie, centraal staan. Zonder onze eigenheid prijs te geven, hebben wij eerbied voor kinderen met een andere godsdienstige gezindheid of opvatting. De kinderen krijgen de kans om andere culturen te leren kennen en worden aangemoedigd om solidair te zijn met anderen. De school zet in op samenleven en samenwerken vanuit een samenhorigheidsgevoel, waardoor we elkaar kunnen versterken en aanvullen. Het vereist binnen de schoolgemeenschap een voortdurende en open dialoog met en tussen mensen die vanuit de christelijke geloofstraditie geloven, minder geloven, niet of niet-meer-zo geloven, en zij die anders geloven.

Onze school is een leef- en leergemeenschap waarin alle participanten samen het christelijk geloof beleven. Dit gebeurt tijdens gezamenlijke gebeds- en/of eucharistievieringen met de hele school. Elke dag begint met een godsdienstig bezinningsmoment.

Belangrijke christelijk geïnspireerde waarden in het leven zoals trouw, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid, respect voor het leven, worden uitgediept via verhalen en gespreksmomenten. Onze school wil opvoeden tot christenen in woord en daad. Zo ontdekken de kinderen dat het christendom een positief voorbeeld kan zijn voor mens en samenleving.

Onze school wil ook een deel zijn van de grote kerkgemeenschap. Heel de school leeft mee als de kinderen van het eerste leerjaar hun eerste communie doen in de parochiekerk, de vieringen in kerst- en paastijd, de parochiale advents- en vastenwerking. De kinderen brengen ook af en toe een bezoek aan het kapelletje naast de school. Daar wordt dan tijd gemaakt voor gebed en bezinning.

Het schoolteam zorgt voor een aangename sfeer, waarin elk kind zich goed voelt, in het bijzonder op de intense momenten van zowel pijn als vreugde. We geloven in elkaars zijn en kunnen, dit is de basis van leren en van leven. Enkel met een positieve blik kan je iemand vooruit helpen.

Hoe ?

 • Vieringen (start, Kerst, Pasen, einde schooljaar)
 • Dialoogschool : openstaan voor iedereen, ongeacht godsdienst of cultuur
 • Leerlingenraad
 • Korte gebedjes + liedjes
 • Kaarsjes branden
 • Vriendschapsdag
 • Dag van het kind
 • Wapenstilstand
 • Goede doelen : kankerfonds, kinderkankerfonds, VZW Welzijn Kermt…
 • Ochtendkring
 • Bezinningsmoment